Tàu Hủ Chiên Xốt Thái
 
Tàu Hủ Chiên Xốt Thái
Crispy Tofu With Thai Sauce
90.000VND


Các món khác
Copyright 2014 © chaoech.com. All right reserved. Design by