Trứng Bắc Thảo Xốt Tứ Xuyên
 
Trứng Bắc Thảo Xốt Tứ Xuyên
Presevest Eggs In Szchuan Sauce
130.000VND


Các món khác
Copyright 2014 © chaoech.com. All right reserved. Design by