Tôm Trứng Muối
 
Tôm Trứng Muối
Golden Salted Egg Prawn
190.000VND


Các món khác
Copyright 2014 © chaoech.com. All right reserved. Design by