Gà chiên giòn
 
Gà chiên giòn
Deep Fried Chicken
160.000 VND


Các món khác
Copyright 2014 © chaoech.com. All right reserved. Design by